Jak ocenić wynik biopsji?


Na wyniki biopsji zwykle czeka się od kilku do nawet kilkunastu dni. Już w momencie ich otrzymywania można zapoznać się ze wstępną diagnozą postawioną na ich temat, zaskoczeniem nie powinno być jednak to, że zazwyczaj nie jest ona wcale łatwa do zinterpretowania przez laika.

Jak ocenić wynik biopsji?

Na wyniki biopsji zwykle czeka się od kilku do nawet kilkunastu dni. Już w momencie ich otrzymywania można zapoznać się ze wstępną diagnozą postawioną na ich temat, zaskoczeniem nie powinno być jednak to, że zazwyczaj nie jest ona wcale łatwa do zinterpretowania przez laika.

Szczegółowej oceny wyników biopsji dokonuje lekarz prowadzący pacjenta i to jego opinia ma kluczowe znaczenie. Jeśli sami chcemy spróbować odpowiedzieć na pytanie o to, jak interpretować wyniki biopsji, w pierwszej kolejności musimy określić jej cel. Biopsja przeważnie jest wykonywana po to, aby ocenić, czy doszło do zmian nowotworowych, jeśli zaś zmiany te zaszły – czy mają charakter złośliwy, czy też nie.

Stopień złośliwości przeważnie jest określany literą G. Stosuje się przy tym ocenę złośliwości nowotworu zatwierdzoną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która zwykle dzieli nowotwory na trzy lub cztery grupy. Biopsja może informować nas również o zaawansowaniu klinicznym i patomorfologicznym zmiany. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku raka piersi, jelita grubego, żołądka oraz płuca. Warto pamiętać o tym, że choć posługujemy się coraz dokładniejszym sprzętem i coraz solidniejszymi metodami utrwalania materiału badawczego, adekwatność wyników biopsji nadal w dużej mierze zależy od tego, jak dokładny i doświadczony jest histopatolog.